Chính sách bảo mật
banner-tin-tuc

Chính sách bảo mật

I. Giới thiệu

Hảo Vĩnh Music là một trung tâm âm nhạc hàng đầu tại Đà Nẵng, với hơn 25 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ giảng dạy âm nhạc chất lượng cao. Chúng tôi tự hào là địa chỉ uy tín được nhiều thế hệ học viên lựa chọn từ năm 1996. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng một cách an toàn và bảo mật.

II. Thu thập thông tin cá nhân

  1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ học viên và phụ huynh nhằm cung cấp các dịch vụ âm nhạc tốt nhất, quản lý lịch học hiệu quả và cung cấp thông tin liên lạc cần thiết. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin chi tiết liên quan đến khóa học mà học viên đã đăng ký.

  1. Phạm vi thu thập thông tin:

Thông tin cá nhân sẽ chỉ được thu thập nếu học viên cung cấp thông tin đó tự nguyện khi đăng ký học tại Hảo Vĩnh Music hoặc thông qua việc liên hệ trực tiếp với trung tâm.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ một cách an toàn và chỉ có nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập vào thông tin này để thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ giảng dạy âm nhạc và hỗ trợ học viên.

III. Sử dụng thông tin cá nhân

  1. Mục đích sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân của học viên sẽ được sử dụng để liên hệ, cung cấp thông tin về lịch học, các khóa học mới và các sự kiện âm nhạc quan trọng tại trung tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học viên.

  1. Không tiết lộ thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của học viên cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

IV. Quyền lợi của học viên

  1. Cập nhật thông tin cá nhân:

Học viên có quyền cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua các kênh liên lạc được cung cấp.

  1. Rút lại sự đồng ý:

Học viên có quyền rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên trong việc tiếp tục tham gia khóa học.

V. An toàn thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại thông tin cá nhân của học viên.

VI. Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật này, học viên có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh liên lạc được cung cấp trên trang web của Hảo Vĩnh Music.

VII. Sự thay đổi của Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật và điều chỉnh Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không thông báo trước. Việc thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi để học viên được biết và hiểu rõ về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.